DAYTON Development, s.r.o.

 • DAYTON Development, Bratislava
 • Činnosť spoločnosti :

 • Kompletná stavebná dodávka vrátane predprojektovej a projektovej prípravy
 • Kompletná dodávka interiéru vrátane architektonického návrhu
 • Vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti
 • Vykonávanie stavebného dozoru

Stavebná činnosť

 • REALIZÁCIA STAVIEB :
 • DAYTON Development, s.r.o.
 • Krivá ul. 2
 • 81104 Bratislava - Staré Mesto
 • tel. 0948 160 848
  mail : info@daytondevelopment.sk
 • IČO :44894562
 • DIČ : 2022900165
 • IČ DPH :  SK2022900165
 • Prezentácia stavebo-obchodného združenia :

 •  
 • Schopnosť spoločnosti :

 • Kompletná stavebná dodávka vrátane predprojektovej a projektovej prípravy
  (spracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie stavebných  rozpočtov,   rekonštrukcia bytov, rekonštrukcia domov, rekonštrukcia kancelárskych priestorov )
 • Kompletná dodávka interiéru vrátane architektonického návrhu
  ( vypracovanie architektonického návrhu interiéru, návrh a výroba atypického nábytku,  dodávka nábytku, montáž nábytku)
 • Vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti
  ( spracovanie investičného zámeru, spracovanie podkladov pre získanie stavebného povolenia, kolaudácie a užívanie nehnuteľnosti )
 • Vykonávanie stavebného dozoru
  ( dozorovanie  výstavby od začiatku výstavby až po jej ukončenie, kontrola kvality vykonaných prác, kontrola dodržania harmonogramu prác a ceny prác )