EURO-DAYTON GROUP

 • Stavebno-obchodné združenie EURO-DAYTON GROUP zastrešuje činnosť fyzických a právnických osôb podnikajúce v stavebníctve už od roku 1991 :

 • EURO-KP, Bratislava,  DAYTON Development, Bratislava
 • Činnosť združenia EURO-DAYTON GROUP :

 • Kompletná stavebná dodávka vrátane predprojektovej a projektovej prípravy
 • Kompletná dodávka interiéru vrátane architektonického návrhu
 • Vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti
 • Vykonávanie stavebného dozoru

Stavebná činnosť

 • Stavebno-obchodné združenie EURO-DAYTON GROUP zastrešuje činnosť fyzických a právnických osôb podnikajúce v stavebníctve od roku 1991 

 • REALIZÁCIA STAVIEB :
 • EURO-KP s.r.o.
 • Krivá ul. 2
 • 81104 Bratislava - Staré Mesto
 • tel. 0905443419
  mail : info@euro-kp.sk
 • IČO : 35846542
 • DIČ : 2021695137
 • IČ DPH :  SK2021695137
 • Prezentácia stavebo-obchodného združenia  EURO-DAYTON GROUP :

 • História vzniku stavebnej činnosti spoločnosti sa začalal   už v roku 1992. Dôvodom  rozšírenia obchodnej činnosť a developerskej činnosti bol vývoj na stavebnom trhu. Trh si začal vyžadovať kompletnú realizáciu stavieb od predprojektovej prípravy stavieb (vrátane finančného zabezpečenie stavby - CASH FLOW, fisibility study) cez prípravu projektovej dokumentácie až po konečnú realizáciu stavby na klúč. V súčasnej dobe stavebno-obchodné združenie EURO-DAYTON GROUP združuje stavebné kapacity o počte cca. 57 stavebných a odborných pracovníkov.
 • Schopnosť združenia EURO-DAYTON GROUP :

 • Kompletná stavebná dodávka vrátane predprojektovej a projektovej prípravy
  (spracovanie projektovej dokumentácie, vypracovanie stavebných  rozpočtov,   rekonštrukcia bytov, rekonštrukcia domov, rekonštrukcia kancelárskych priestorov )
 • Kompletná dodávka interiéru vrátane architektonického návrhu
  ( vypracovanie architektonického návrhu interiéru, návrh a výroba atypického nábytku,  dodávka nábytku, montáž nábytku)
 • Vykonávanie kompletnej inžinierskej činnosti
  ( spracovanie investičného zámeru, spracovanie podkladov pre získanie stavebného povolenia, kolaudácie a užívanie nehnuteľnosti )
 • Vykonávanie stavebného dozoru
  ( dozorovanie  výstavby od začiatku výstavby až po jej ukončenie, kontrola kvality vykonaných prác, kontrola dodržania harmonogramu prác a ceny prác )